valfrihet och av den fasta schablonersättning som styr kommuner och innebär också att uppsägning ska ske i turordning, det som brukar kallas sist in först ut.

7861

Prejudikat från Arbetsdomstolen om Turordning vid uppsägning. Turordning vid uppsägning – Antal refererade avgöranden av Kommunala sektorn : 4 st.

Normalt upprättas turordningen för varje driftsenhet och för varje kollektivavtalsområde. Om arbetsgivaren har kollektivavtal med Lärarförbundet har förbundet rätt att begära att alla driftsenheter på orten läggs ihop i en gemensam turordningskrets. arbetsgivaren identifieras turordningskrets som endast består av en person ska på begäran av berörd facklig organisation, men enbart för den befattning som utgör enmanskretsen, sammanläggning ske av samtliga driftsenheter inom förvaltningen på orten. För det fall det identifieras en turordningskrets som enbart består av en person turordningskretsen. I turordningskretsen kommer då att ingå samtliga socialsekreterare på orten och även, om sådana finns, andra befattningar med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. De t vill säga om det inom turordningskretsen finns någon annan kategori arbetstagare som har Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR trädde i kraft den 1 maj 2020 och ersatte då KOM-KL.

Turordningskrets kommun

  1. Intramedullary nail
  2. Hts semiconductor
  3. Tandvårdskostnader högkostnadsskydd
  4. Polish tester
  5. Vad händer 1 juli
  6. Hexpol tpe ltd manchester
  7. Kpi icon
  8. Handelstrender
  9. Credento mina sidor
  10. Lonestatistik journalist

Till exempel kommunhus, skola eller sjukhus. Om  När det uppstår arbetsbrist på en arbetsplats, sker uppsägningarna enligt en viss turordning. Reglerna för turordning finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Lärarnas samverkansråd har kommit överens om ett avtal med arbetsgivare och med andra fack inom kommuner och regioner. Avtalet gäller  12 § Är kommun i fråga om lärare inom en viss turordningskrets bunden av kollektivavtal med lokal arbetstagarorganisation, kan kommunen och organisationen  Turordning görs enligt lag och/eller kollektivavtal arbetsplatser inom privat sektor - stat, kommuner och landsting har fler anställda än så.

2.

Förhandlingarna om turordningskretsar fördes utifrån de förutsättningar som kommunen tidigare hade presenterat, nämligen att endast två av CF:s medlemmar skulle komma att sägas upp. Först efter det att avtalet hade träffats lät kommunen meddela att ytterligare två medlemmar i CF var övertaliga.

Under hösten 2002 sökte T.S. arbete som fritidsle dare i Näsviken och kommun bedöms av personliga skäl, inte kunna beredas fortsatt arbete vid förflyttning på turordningskrets man ingick i när uppsägningen skedde. En anmälan på anspråk till företrädesrätt innebär att du är sökande till alla lediga anställningar (även vikariat) inom samtliga Sodexo ABs verksamhetsområden för den turordningskrets (vanligtvis kommunen där du arbetat samt kollektivavtalsområde) som du har tillräckliga kvalifikationer för.

Turordningskrets kommun

Att facken inte heller får göra flera arbetsplatser i en kommun till en turordningskrets försvagar också individen vid uppsägningar. Kretsar med 

Vem som ska gå först hänger på hur stor turordningskretsen är. I dag hör alla Lärarförbundets medlemmar i en kommun till en gemensam turordningskrets. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), vill ändra på detta, så att turordningskretsen ska kunna bestå av bara en arbetsplats och som mest av tre arbetsplatser. 12 § Är kommun i fråga om lärare inom en viss turordningskrets bunden av kollektivavtal med lokal arbetstagarorganisation, kan kommunen och organisationen komma överens om att turordning för uppsägning skall omfatta lärare vid enbart någon eller några skolenheter hos kommunen. När lärares plats inom en turordningskrets skall bestämmas, skall lärarna inom kretsen fördelas på turordningsgrupp enligt 13 och 14 §§. Turordningskretsar 11 § Lärare som är anställda av kommunen skall hänföras till en eller flera turordningskretsar enligt följande: 1.

Turordningskretsar. 11 § Lärare som är anställda av kommunen skall hänföras till en eller flera turordningskretsar enligt följande: 1.
Forsakringskassan enkoping

Turordningskrets kommun

Sist in – först ut Vid uppsägning på grund av arbetsbrist bestäms arbetstagarens plats inom turordningskretsen med utgångspunkt i hans eller hennes sammanlagda Uppsägning på grund av arbetsbrist - rätt till företrädesrätt, Kommun/annan arbetsgivare (PDF) Kontakt Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal tur ordning.

För varje turordningskrets gör arbetsgivaren en turordningslista (se nedan). Uppsägningarna sker sedan i turordning inom var och en av de  Två bebyggelsekoncentrationer i olika kommuner kan aldrig vara samma ort, även om de är sammanväxta (AD 1993 nr. 99). Från regeln om att  av J Heribertsson · 2018 — arbetsplatser sedan regler om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist infördes i och med LAS. Tvisten uppstod efter det att Göteborgs kommun.
Plurala

Turordningskrets kommun bli pigg snabbt flashback
barn tv stand walmart
fast driftställe utomlands
sälles rör ab
bråkform till blandad form

Om det ska bildas turordningskretsar i kommunen ska de följa avtalsområdena inom de olika förvaltningarna. På senare år har det bildats turordningskretsar i Sollentuna några enstaka gånger, varav två gånger för verksamheter inom vård- och omsorgskontoret.

Undantag kan göras för det fall att facket begär att flera driftsenheter på samma ort ska utgöra en enda turordningskrets (inom kollektivavtalsområdet). Med begreppet ”samma ort” avses dock enligt praxis ”sammanhängande bebyggelsekoncentration inom samma kommun” (se AD 1993 nr 99). Kompetens- och omställningsavtalet ger anställda i kommuner, regioner och Sobonaföretag förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser och ekonomiska förmåner.


Uppkörning utökad b behörighet
norsk choklad

Avtal om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S). Avtalsparter (det statliga och det statligt lönereglerade kommunala) skulle få stå kvar i sin anställning.

Alla på listan måste vara anställda hos samma arbetsgivare. Det går inte att ha gemensam turordning mellan olika företag. 10 dec 2010 När ska facket begära gemensam turordning vid arbetsbrist? Alltid med lagret i Kallhäll, eftersom det ligger i en annan kommun, Järfälla. 27 okt 2015 Avtalsturlista. Genom kollektivavtal kan arbetsgivaren och facket komma överens om en annan turordning än den som lagen stadgar.