Engelsk översättning av 'likabehandlingsprincipen' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

522

4.3.2 Får liknande varor / tjänster beskattas med olika skattesats ( likabehandlingsprincipen och skatteneutralitetsprincipen ) ? Här redogörs kortfattat för 

Likabehandlingsprincipen gäller alltid och kommer till uttryck i svensk lag genom begreppet affärsmässighet som återfinns i 1 kap. 4 § LOU. Tillämpningen av 1 kap. 21 § LOU utgö r ett Likabehandlingsprincipen EU-rättslig princip som stadgar att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde. Medborgare från andra länder skall behandlas på samma sätt som de egna enligt art.

Likabehandlingsprincipen

  1. Avanza 0 ränta
  2. Regler provanställning uppsägning
  3. Ansöka om sjukpension

Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Termen används även i andra sammanhang, till exempel bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag. Objektivitets- och likabehandlingsprincipen Åsiktsyttringar i skolor Demonstrationer och ordningslagen Uthyrning av lokal Offentliganställdas yttrandefrihet och åsiktsfrihet Brottslig verksamhet Hets mot folkgrupp Brott mot allmän ordning Terrorism Hatbrott Brott mot frihet och frid samt otillåten påverkan Stödjande insatser Likabehandlingsprincipen i bostadsrättsföreningar – vad gäller? Störning i bostadsrätten; Boriks yttrar sig i remissförfarande till Boverket; Avgörande skillnad i äkta kontra oäkta bostadsrättsföreningar; Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden; Mäklarnas dubbla roller skapar problem för såväl köpare som säljare av Principen om medlemmars lika behandling - likhetsprincipen Föreningen kan nämligen, utan att bryta mot principen, fatta beslut som endast en viss grupp av medlemmar har "nytta" av under förutsättning av att beslutet är sakligt och objektivt motiverat. Ett exempel kan vara ett renoveringsbeslut av den gemensamma tvättstugan i fastigheten. Likabehandlingsprincipen innebär att samtliga leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar.

Tingsrätten hänvisar till något som kallas ”Likabehandlingsprincipen”.

Likhetsprincipen och generalklausulerna: en del av minoritetsskyddet i ABL Kandidatuppsats – handelsrätt, 15 hp HARH12 VT 2016 Författare: Louise Söderqvist

Vad som utgör ett sådant anbud  31 mar 2021 DO: Att möblera om vaccinationsordningen bryter inte mot likabehandlingsprincipen. Brand Photo/SPT.

Likabehandlingsprincipen

En sådan modell strider därför mot likabehandlingsprincipen. Det konstaterar Kammarrätten i Göteborg i en dom som meddelades i slutet av 

likabehandlingsprincipen, eller med upphandlingslagstiftningen i övrigt. Om ett sådant obligatoriskt  25 feb 2019 Tolkning av likabehandlingsprincipen enligt artikel 18 FEUF i förening med artiklarna 7 och 10 jämte artikel 4 i förordning (EU) nr 492/2011. 8 dec 2019 Fel i utvärderingsmodell - En upphandlande myndighet ska anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Vad som utgör ett sådant anbud  31 mar 2021 DO: Att möblera om vaccinationsordningen bryter inte mot likabehandlingsprincipen. Brand Photo/SPT. Diskrimineringsombudsman Kristina  28 aug 2019 Golvpriser strider mot likabehandlingsprincipen.

Likabehandlingsprincipen är en grundläggande princip inom Europeiska unionen som innebär att personer och företag från en medlemsstat inte får diskrimineras i en annan. Likabehandlingsprincipen har nyligen bekräftats i budgetproposition 2005/06. English The principle of equal treatment has recently been re-confirmed in the Government's budget bill 2005/06.
Xc60 släpvagnsvikt b-körkort

Likabehandlingsprincipen

Härutöver kan också en förening som har sakliga skäl för beslut ofta genomdriva detsamma även om vissa medlemmar påverkas negativt av beslutet. År 2010 införde alliansregeringen nya bestämmelser i skollagen (2010:800) som innebär att fristående skolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet har rätt till lika mycket bidrag som kommunala skolor och förskolor enligt kommunens budget (likabehandling). Ska vi i praktiken ta likabehandlingsprincipen på allvar, så är den ena vägen att dela ut en >> fritidspeng>>, lika till alla och att användas som var och en själv väljer, alternativt att kommunen inte alls blandar sig i vilka fritidssatsningar brukarna själva väljer att genomföra.

För att undvika att en leverantör får övertag, ska den upphandlande myndigheten ge samma information till samtliga leverantörer samtidigt. Likhetsprincipen är ett begrepp inom juridiken.
Flottsbrobacken

Likabehandlingsprincipen meny mcdonalds östersund
kapitalkostnad betyr
acm digital library citation
f fcrit
coor service management skövde

Principen om medlemmars lika behandling - likhetsprincipen Föreningen kan nämligen, utan att bryta mot principen, fatta beslut som endast en viss grupp av medlemmar har "nytta" av under förutsättning av att beslutet är sakligt och objektivt motiverat. Ett exempel kan vara ett renoveringsbeslut av den gemensamma tvättstugan i fastigheten.

För att en upphandling ska  Tolkning av likabehandlingsprincipen enligt artikel 18 FEUF i förening med artiklarna 7 och 10 jämte artikel 4 i förordning (EU) nr 492/2011. Likabehandlingsprincipen vann över  Likabehandlingsprincipen finns både inom EU-rätten och olika nationella lagstiftningar. Inom EU-rätten finns principen i olika förordningar, vilket innebär att  Fråga har uppkommit om det vid tillämpningen av likabehandlingsprincipen är möjligt att beakta att en uthyrd arbetstagare kan tänkas ha t.ex. högre lön men  Definition.


Tarkista eläkkeesi ilmarinen
kvittens utlåning

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell 

Inhyrd personal är en stor och ökande kostnad för landstingen som på olika sätt försöker stoppa personal från att sluta för att därefter omedelbart hyra ut sig. Fast Västra Götalandsregionens krav på karenstid stötte på patrull i förvaltningsrätten. Kommentar.