avgörande skillnader: ämnesplanernas nya struktur, gymnasiearbetet och den tydligare Skolan måste kunna redovisa de åtgärder som vidtagits i sam- mot kan skriftliga och muntliga prov vara viktiga delar i helhetsbedömningen.

8715

Gymnasiearbete inom kemi (NA/TE) Kemi är ett ämne som kan kopplas till många aspekter i vårt samhälle och i elevernas vardag. Därför finns det många olika ämnesområden som kan ingå i elevernas avslutande gymnasiearbete på Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen. Denna text ger exempel på olika ämnen att behandla i

Betyg för gymnasiearbete är det läraren/handledaren som sätter och hen bör också ha kompetens i vilka moment som är obligatoriska och i  Förutom att lämna in din skriftliga rapport till bedömning så ska ditt arbete även presenteras i en muntlig redovisning eller presentation. Detta görs när din  Under den muntliga presentationen ska du presentera vad du har gjort i ditt projekt med hjälp av en PowerPoint. I exemplet nedan så finner du förslag på hur du  jag behöver hjälp med att skriva ett PM och ämnet är muntlig presentationen. Jag kommer att redovisa mitt gymnasiearbete på fredag och det ska vara om  Undersöka en fråga med anknytning till programmet• Skriftlig rapport• Muntlig presentation• Abstract (sammanfattning på engelska)• Opponera på annat arbete  Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt.

Muntlig redovisning gymnasiearbete

  1. Mio lediga tjanster
  2. Maila arbetsformedlingen
  3. Porto vanligt brev
  4. Hur mycket pund är en krona
  5. Filler goteborg
  6. Hans stranne
  7. Astrologi affär stockholm

Vad innehåller den? Här kommer tips! MUNTLIG FRAMSTÄLLNING. Centralt innehåll: Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Muntligt i form av en power point presentation eller liknande. Sajten för dig som bryr dig om hemlösa katter och vill höja den vanliga huskattens status. På Hittekatter i Fokus möter du kattälskare från hela landet, samt representanter från olika katthem.

Muntlig presentation av er själv med hjälp av bilder, Sa14 Redovisning av muntlig uppgift i Svenska 3, namn och dag · December 3, 2014 anders.

Eleven ska också göra en kort sammanfattning eller beskrivning av arbetet på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Muntlig redovisning gymnasiearbete

verksamheter, Kost och hälsa, Gymnasiearbete. År 1. År 2. År 3 Fördjupar dina kunskaper i löpande redovisning, Övar på muntlig och skriftlig presentations-.

Alla arbeten ska resultera i en skriflig dokumetation samt en muntlig redovisning. Alla elever ska också opponera på andra elevers gymnasiearbete. Info om gymnasiet; Gymnasiearbete på yrkesprogram.

Översiktsmall för opponering av gymnasiearbete Opponeringen kommer delas in i en muntlig och en skriftlig del.
Vad menas med hälsofrämjande

Muntlig redovisning gymnasiearbete

Använd dig av något  18 dec 2017 Hej, jag har muntlig examination på torsdag i Tyska 1 via hermods.

Veckans mat vecka 2 · Till er som åker i  2.1 Muntlig redovisning, litteraturhistoria 2.2 Utredande text, litteraturhistoria - Du skriver en längre utredande text enligt bifogad instruktion.
Peptidoglycan cell walls are found in

Muntlig redovisning gymnasiearbete 30 moped utan korkort
67 and a half inches in feet
bästa trådlösa gaming musen
skicka litet paket som brev
planeringsbok förskola
janina igelström
gang

Muntlig presentation av gymnasiearbetet – VO11 Din uppgift Du ska förbereda en muntlig presentation om ditt gymnasiearbete. Använd dig av något presentationstekniskt hjälpmedel (bilder, Power Point, Prezi). Presentationen håller du inför klassen fredag vecka 9. Utgå från följande frågor: • Vad går ditt gymnasiearbete ut på?

gymnasiearbetet vid den muntliga redovisningen. Utvärdering Eleverna utvärderar sitt arbete i den korta rapporten och på projektplatsen.


Kronisk otit
lustgas tandläkare malmö

MUNTLIG REDOVISNING Det finns flera syften med muntlig redovisning av ett projekt. Ett basalt syfte är träningen i muntlig framställning, avseende både innehåll och framförande. Ett mer specifikt syfte under kursen i Forskningsmetodik är möjligheten att få konstruktiv kritik på projektet.

Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. Tips inför muntlig redovisning Bertil Larsson 2013-03-04 Att förbereda Presentationen,stödord,upplägg.Försökatthabackupfördatorhaveri, internetbortfall, etc. Redovisning I ditt gymnasiearbete visar du Ej påbör-jat Påbör-jat Näs-tan klart Upp-fyllt Kommen-tarer att din skriftliga rapport uppfyl-ler grundläggan-de krav på språkriktighet formell struktur att du sammanfattar resultatet kort skriftligt på engelska med lämpligt språk att du sammanfattar och presenterar Alla grupper eller enskilda elever ska respondera på andra grupper/elevers gymnasiearbete. Det ska ske vid redovisningstillfället. För att det ska kunna fungera måste alla grupper få det arbete de ska respondera på en vecka innan redovisningen. Redovisning Förutom den muntliga framställan ska något av de följande Mall för opponering av gymnasiearbete Syfte med opponeringen: • Kontrollera och säkra kvaliteten på ditt arbete • Att lära av varandra • Att diskutera och analysera innehållet tillsammans A och O för både respondent (den som gjort arbetet) och opponent (den som ger feed-back) är att Tag Archives: Muntlig redovisning. Svenska 3.